Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Aykanlar’ın yapısal öğelerinin başında gelen “istikrar” öz değeriyle oluşan sürdürülebilirlik bilinci; sektörel ticari sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal eko sistem odaklarında belirlediğimiz yeni hedeflere yönelmemizi sağlamıştır.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Aykanlar, çevresel sürdürülebilirliği de içine alan kapsamda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda çevre konularını; iklim değişikliği, karbon emisyonları ve enerji, doğal kaynak yönetimi ve atık yönetimini ele almaktadır.

Aykanlar bunun yanı sıra ağaç dikimi, sahillerin ve denizlerin atıklardan temizlenmesi gibi çeşitli koruma faaliyetlerine etkin katkıda bulunmakta ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlılığını 50 yıldır hiç bırakmadığı gibi devam ettirmektedir.

Ticari Sürdürülebilirlik: Aykanlar, ticari sürdürülebilirliği konusunda en önemli unsurlar olarak operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti ve sektörde yapmış olduğu yatırımları görmektedir. Bu doğrultuda Aykanlar, tüm ticari faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Aykanlar’ın sosyal sürdürülebilirlik hedeflerinin en başında, çalışanlarının şirketin en değerli kaynakları olduğunun bilinciyle çalışan memnuniyeti gelmektedir. Hızlı değişen ve gelişen sektör dinamiklerini yakından takip eden bir şirket olarak Aykanlar, bu gelişimi yönetmek adına eğitime gerekli önemi vermektedir. Şirket çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlama adına gerek şirket içi gerek ise şirket dışı eğitimler düzenlemektedir.