​​​​​​İlkeler

  • Hizmet ve sonuç odaklı olmak.
  • Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için her anlamda şeffaf, gelişimci, destekleyici iş ortamını ve ilişkilerini sağlıyor olmak.
  • Sürdürülebilirlik kapsamındaki tüm başlıklarda teknolojik imkanları, geleneksel yöntemlerle bütünleştirerek orta ve uzun vadeli stratejiler üretmek.
  • Yerel ve global çalışma mevzuatlarının güncel durumlarını sürekli takip ederek sistemimize yansıtmak.